• Nasze koszty są całkowicie przejrzyste i oparte na ustalonej stawce dziennej lub miesięcznej za usługi naszych specjalistów zaangażowanych w obsługę Państwa projektu
  • Koszty naszych działań stanowią zwykle marginalną część całkowitych kosztów realizacji kontraktu i zwykle są w pełni odzyskiwane poprzez zapłatę roszczeń i wynagrodzenia za Zmiany oraz dzięki skutecznej obronie roszczeń
  • Nasze credo to "Value for money" czyli dobry stosunek odniesionych korzyści do poniesionych kosztów. Doświadczenie naszego zespołu oparte jest na dużej liczbie projektów związanych z projektowaniem i budową inwestycji oraz na przygotowaniu:
    • licznych pakietów dokumentacji dotyczących roszczeń i zmian w realiach różnych typów kontraktów na roboty budowlane        i projektowanie
    • wielu kompletów dokumentów prezentujących stanowisko i oczekiwania Wykonawcy w chwili rozpoczęcia próby rozwiązania sporu lub postepowania arbitrażowego według różnych form kontraktu
    • opinii eksperckich dotyczących zagadnień kontraktowych, kosztów i aspektów czasowych na potrzeby ponad 10 postępowań sądowych i arbitrażowych. 

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .