• wsparcie i doradztwo na etapie przetargu, w tym ocena ryzyka i weryfikacja założeń przyjętych do oferty i sporządzanie analiz „Due diligence" przed podpisaniem kontraktów na projektowanie i budowę,
  • weryfikacja danych przekazanych do przygotowania Oferty, w tym weryfikacje ilościowe i weryfikacje zgodności warunków na przyszłym placu budowy z dokumentacją wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnych technik geodezyjnych i oprogramowania,
  • opracowywanie Harmonogramu Ofertowego lub weryfikacja Harmonogramu Ofertowego,
  • doradztwo w zakresie budowania struktury oferty przetargowej, w tym struktury cen, rozbicia cen jednostkowych i innych aspektów zgodnie z potrzebami konkretnego projektu

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .