• przygotowanie dokumentacji do prowadzenia sporów kontraktowych przed Komisją Rozjemstwa, sądem arbitrażowym lub sądem powszechnym,
  • sporządzanie analiz porealizacyjnych (retrospektywnych) i analiz opóźnień na potrzeby związane z kontynuacją  roszczeń i sporów,
  • przygotowywanie porównawczych analiz harmonogramów (h. powykonawczy w porównaniu z planowanym),
  • zarządzanie i pomoc w zakresie formalnymi i prawnym w toku powykonawczej fazy danego projektu,
  • przygotowanie dokumentacji do prowadzenia sporów kontraktowych przed Komisją Rozjemstwa, sądem arbitrażowym lub sądem powszechnym

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .