• wsparcie i doradztwo na etapie przetargu, w tym ocena ryzyka i weryfikacja założeń przyjętych do oferty i sporządzanie analiz „Due diligence" przed podpisaniem kontraktów na projektowanie i budowę,
  • weryfikacja danych przekazanych do przygotowania Oferty, w tym weryfikacje ilościowe i weryfikacje zgodności warunków na przyszłym placu budowy z dokumentacją wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnych technik geodezyjnych i oprogramowania,
  • zapewnianie personelowi Klienta należytej wiedzy na temat kontraktowych obowiązków Stron poprzez szkolenia realizowane bezpośrednio w biurze budowy,
  • przygotowywanie w czasie rzeczywistym, na miejscu w biurze budowy, korespondencji kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu,
  • Nasze koszty są całkowicie przejrzyste i oparte na ustalonej stawce dziennej lub miesięcznej za usługi naszych specjalistów zaangażowanych w obsługę Państwa projektu
  • Koszty naszych działań stanowią zwykle marginalną część całkowitych kosztów realizacji kontraktu i zwykle są w pełni odzyskiwane poprzez zapłatę roszczeń i wynagrodzenia za Zmiany oraz dzięki skutecznej obronie roszczeń
  • przygotowanie dokumentacji do prowadzenia sporów kontraktowych przed Komisją Rozjemstwa, sądem arbitrażowym lub sądem powszechnym,
  • sporządzanie analiz porealizacyjnych (retrospektywnych) i analiz opóźnień na potrzeby związane z kontynuacją  roszczeń i sporów,

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .