Posiadanie własnego zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów jest kluczem do zapewnienia profesjonalnych usług. Wszyscy członkowie naszego zespołu uczestniczą w regularnych programach szkoleniowych i od lat pracują w oparciu o te same wysokie wymagania i standardy, bez względu na lokalizację miejsca wykonywanych usług.
Zespół doświadczonych inżynierów i specjalistów, będących kadrą TKC aktywnie działa na placach budów naszych klientów i bezpośrednio podlega jednostkom odpowiedzialnym za realizację zleconych robót.

Kolejnym atutem wzmacniającym naszą zdolność do skutecznego działania na wielu zróżnicowanych rynkach jest sieć współpracujących partnerów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od lat blisko współpracujemy z  osobami o uznanej pozycji zawodowej w swoich krajach macierzystych i dzięki temu mamy dostęp do ich doświadczeń w zakresie prawa i lokalnej praktyki budowlanej. Współpracujący partnerzy wspomagają nas przy budowaniu zespołów do obsługi kontraktów zagranicznych tak, aby znalazły się w nich osoby posiadające lokalnie wymagane uprawnienia zawodowe i znające miejscowy język. Nasi partnerzy posiadają doświadczenie w rozstrzyganiu sporów i procedurach arbitrażowych.
Połączenie naszego stałego zespołu z doświadczonymi partnerami na kluczowych rynkach umożliwia nam opracowanie i oferowanie skutecznych rozwiązań łączących doświadczenia globalne i lokalne.

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .