Thomas –Koziarski Consulting Sp.J. posiada zespół specjalistów, którzy legitymują się  wieloletnim doświadczeniem zdobytym bezpośrednio na budowach, w toku realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, o wysokim stopniu komplikacji.

Istotnym czynnikiem w powodzeniu realizowanych projektów jest właściwe zarządzanie, planowanie i administrowanie techniczną, kontraktową i finansową stroną realizacji robót. Można to osiągnąć jedynie poprzez zaangażowanie zespołu wykwalifikowanych ekspertów, którzy będą w stanie z wyprzedzeniem reagować na wszystkie potencjalne zagadnienia techniczne, kontraktowe i finansowe.

TKC kładzie bardzo duży nacisk na prawidłowe planowanie robót a następnie na aktywną kontrolę
wykonywania robót zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dzięki aktywnej współpracy wykonawcy z nadzorem obie strony mogą, w każdym stadium realizowanej inwestycji, odpowiednio reagować na powstające problemy i usuwać zagrożenia opóźniające realizację inwestycji a tym samym zwiększające koszt jej wykonania. Bogate doświadczenie ekspertów oraz personelu zdobyte przy realizacji wcześniejszych projektów zarówno po stronie nadzoru jak i wykonawcy pozwala na efektywne wspomaganie pomyślnej realizacji zadań budowlanych.

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .